Vad är psykosyntes?

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli, vår potential. Människan är en helhet, bestående av kropp, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. Detta är grunden i Psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli.

 Roberto Assagioli (1888-1974) var en italiensk psykiater och som i början av seklet formulerade psykosyntesens teorier. Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen där både Freud och Jung såg honom som den italienska psykoanalysens ledare. Assagioli bröt sig dock ur den freudianska ortodoxin då han fann den för begränsad och med för stort fokus på det sjuka hos människan. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer men som tidvis fungerar sämre. Han ville skapa en psykologi som gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att verkligen leva fullt ut.

Assagioli presenterade psykosyntesen som en öppen formbar psykologi som välkomnar utveckling och där individen uppmuntras att söka sin sanning och utveckla egna verktyg och dela dem.

Vad innebär det att arbeta med psykosyntesen som grund?

Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Om vi verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Vi behöver omsätta våra insikter i praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja. Det är viljan som på en djupare nivå leder oss mot vårt individuella sätt att skapa och uttrycka våra talanger. Viljan står i intimt samband med vår innersta kärna – vårt ”Jag”.

Genom våra svårigheter utvecklas vi som människor. Oro, depression och ångest är oftast nedtryckta känslor och otillfredsställda behov. Det är friska reaktioner på en sjuk situation. Vi mår dåligt när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och tillkortakommanden som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva - där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad. "Smärtan är inte i vägen - den är vägen"